رزومه شخصی استاد

a-
نام و نام خانوادگی: صنایع رباتیک آراد کردستان
ميزان تحصيلات: --- روباتیک
ايميل شخصی: karo1@mailfa.com

صنایـع ربـاتیک آراد کــردستــان

آراد ، بـزرگـتـریـن خـانـواده ربـاتیـک ایـران

صنایع رباتیک آراد کردستان
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم